Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim,  ul. Orła Białego 5.  Telefon: 897672559,  e-mail: zszlwbiuro@wp.pl

mod_janalytics

02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg

Przydatne strony

I. Informatory, komunikaty, arkusze maturalne z kluczami odpowiedzi

Strona cke.edu.pl to oficjalny serwis Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – instytucji odpowiedzialnej m. in. za przygotowywanie matury i egzaminów zawodowych. Na stronie CKE znajdziemy aktualne informatory z poszczególnych przedmiotów, komunikaty dotyczące trybu i formy przeprowadzania egzaminów oraz informacje dla uczniów i nauczycieli. Najważniejsze materiały to:

- Informatory o egzaminie maturalnym – dział zawiera aktualne informatory (oraz aneksy do informatorów) dotyczące matury ze wszystkich przedmiotów. Informatory zawierają opis podstawy prawnej przeprowadzania egzaminu, odpowiedzi na często zadawane pytania, opis struktury i formy egzaminu, wymagania egzaminacyjne, przykładowe arkusze i schematy oceniania.

Uwaga: Informatory można pobrać w formacie PDF. Do odczytania dokumentów potrzebny jest program Adobe Reader. Aplikację można pobrać za darmo ze strony adobe.com.

- Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe – dział podzielony jest na dwa mniejsze działy: Informatory dla ZSZ (przeznaczone dla zasadniczej szkoły zawodowej) oraz Informatory dla techników i szkół policealnych. Ta część strony zawiera informatory dotyczące wszystkich kwalifikacji zawodowych, które można uzyskać w szkole zawodowej, technikum i szkole policealnej. Informatory zawierają informacje o strukturze i formie egzaminu, wymagania jakie trzeba spełnić, aby móc przystąpić do egzaminu oraz wymagania jakie trzeba spełnić, aby zdać egzamin, szczegółowy opis poszczególnych części egzaminu: pisemnej i praktycznej. W informatorach znaleźć można również przykładowe zadania oraz karty odpowiedzi.

- Przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z kluczami odpowiedzi lub przykładowymi rozwiązaniami.

 

Strona oke.lomza.pl to oficjalny serwis Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży – instytucji organizującej i nadzorującej przebieg egzaminów w naszym regionie. Podobnie jak na stronie CKE, można tu znaleźć informatory dotyczące egzaminów maturalnych i zawodowych, komunikaty i informacje przeznaczone dla uczniów i nauczycieli, przykładowe arkusze egzaminacyjne.

 

II. Opracowania, warsztaty, wykłady

Serwis wszechnica.org.pl, redagowany przez Fundację Wspomagania Wsi, zawiera bezpłatne materiały pomagające w przygotowaniu się do matury. W dziale Matura znajdują się przydatne wykłady z języka polskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Najciekawsze materiały to:

- Sztuka wystąpień publicznych (część 1, część 2) – wykład Dominiki Stankiewicz, który dotyczy prezentacji z języka polskiego, radzenia sobie ze stresem w sytuacji wystąpień publicznych, uczy konstruowania ciekawych przemówień.

- Nazizm i stalinizm – podobieństwa i różnice. Czy współczesna Europa potrzebuje komunistycznej Norymbergi – wykład profesora Wojciecha Roszkowskiego o historii najnowszej.

- Polacy i wybory. Uwarunkowania decyzji wyborczych obywateli III RP – wykład Tomasza Stryjka z wiedzy o społeczeństwie dla maturzystów.

Share
Joomla templates by a4joomla. Copyright © Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim