Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim,  ul. Orła Białego 5.  Telefon: 897672559,  e-mail: zszlwbiuro@wp.pl

mod_janalytics

02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg

Oferta kształcenia

Oferta dla absolwentów gimnazjum

Oferta kształcenia w roku szkolnym 2017/2018

Oferta dla absolwentów gimnazjum

Technikum Nr 1

 • technik ekonomista (grupa policyjno-prawna, grupa akademicka pod patronatem SGH)
 • technik hotelarstwa,
 • technik mechanik,
 • technik usług fryzjerskich,
 • technik informatyk,
 • technik pojazdów samochodowych.


Cykl kształcenia w Technikum trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym. Zdanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe nadaje tytuł technika.

Proponowane języki obce: język angielski, język niemiecki, język rosyjski (dwa do wyboru).

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

 • sprzedawca,
 • ślusarz,
 • cukiernik,
 • stolarz,
 • pozostałe zawody.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładach pracy. Nauka kończy się egzaminem zawodowym organizowanym przez OKE lub Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Zasady rekrutacji:

O przyjęciu do wymienionych szkół ponadgimnazjalnych będzie decydowała suma punktów uzyskanych na egzaminach kompetencji oraz wynikających z przeliczenia punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z przedmiotów: język polski, matematyka, geografia i język obcy oraz za inne osiągnięcia.


Wymagane dokumenty:

W szkole należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły,
 2. Świadectwo ukończenia gimnazjum i wyniki z testu kompetencji (po zakończeniu nauki),
 3. Trzy zdjęcia,
 4. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające warunki zdrowotne do nauki w wybranym zawodzie.


Dokumenty należy składać do 26 czerwca 2017 r (poniedziałek).


Istnieje możliwość zakwaterowania w Bursie Międzyszkolnej.


Dodatkowe informacje na temat kierunków kształcenia, zasad rekrutacji oraz sposobu składania dokumentów można uzyskać w kancelarii szkoły od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00, telefonicznie pod numerem 89 767 25 59 lub na stronie internetowej: www.zszlw.edu.pl.

Oferta dla osób dorosłych

Oferta dla osób dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (nowość)

Propozycja dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub osób, które ukończyły I lub II klasę Liceum Ogólnokształcącego lub Technikum.

Nauka obejmuje klasę II i III. Szkoła przygotowuje do egzaminów maturalnych i uzyskania wykształcenia średniego.

 • nauka bezpłatna
 • nauka w systemie zaocznym (4 dni w miesiącu, w soboty i niedziele) 4 semestry,

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły (należy dostarczyć do 30 czerwca 2017),

2. Świadectwo (ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub klasy I lub II Liceum Ogólnokształcącego lub Technikum.)

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii szkoły od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00, telefonicznie pod numerami 89 767 25 59 oraz 89 767 29 65 lub na stronie internetowej: www.zszlw.edu.pl.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe  (nowość)

A. 36. Prowadzenie Rachunkowości

1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych.

2. Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji.

3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej.

 • nauka bezpłatna
 • uczestnikami kursów mogą być osoby, które ukończyły co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową,
 • nauka w systemie zaocznym (4 dni w miesiącu, w soboty i niedziele) 3 semestry, w tym praktyka
 • uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego i może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE),
 • osoba, która posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie otrzymuje tytuł technika

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyjęcie na kurs należy dostarczyć do 30 czerwca 2017,

2. Świadectwo ukończenia szkoły (co najmniej gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, liceum, technikum).

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 telefonicznie pod numerami 89 767 25 59 oraz 89 767 29 65 lub na stronie internetowej: www.zszlw.edu.pl.

Joomla templates by a4joomla. Copyright © Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim