Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim,  ul. Orła Białego 5.  Telefon: 897672559,  e-mail: zszlwbiuro@wp.pl

mod_janalytics

02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg

Koło Geograficzne

Geografia w terenie

Gdzie najlepiej zrealizować lekcję geografii dotyczącą atrakcyjności turystycznej? W Lidzbarku Warmińskim, na zajęciach terenowych. Klasy IV TE i IV TH szukały dowodów na to, że nasze miasto spełnia kryteria miasta turystycznego.

Lekcja geografii w terenie, fot. K.Pękala. Więcej zdjęć na FB szkoły.

Sprawdzaliśmy dostępność zróżnicowanej bazy hotelowej, gastronomicznej, sieć komunikacyjną, walory kulturowe i przyrodnicze. Wniosek – Lidzbark Warmiński ma wiele cech miejscowości turystycznej. Nawet na przedwiośniu, 14 marca, pomimo masowej wycinki drzew, może się podobać. Brakuje może tylko atrakcyjnych punktów widokowych.

K. P.

Światowy Dzień Wody w ZSZ LW

Pierwszy Dzień Wiosny (21 marca 2017) upłynął pod znakiem wody. Klasa I TE, pod opieką wychowawczyni, p. Katarzyny Pękali, zorganizowała obchody Światowego Dnia Wody, których celem było zwrócenie uwagi na znaczenie wody w życiu codziennym każdego człowieka. Uczniowie mogli wybrać dowolne zajęcia spośród bogatej oferty programowej, na którą się złożyły:

 • wycieczka do stacji poboru wody,
 • wycieczka do elektrowni wodnej,
 • badanie przepływu Symsarny,
 • badanie czystości wody,
 • woda w żywieniu,
 • sposoby uzdatniania wody,
 • woda w kulturze,
 • porównanie wielkości różnych akwenów,
 • ciekawostki dotyczące akwenów,
 • konstruowanie mini-pojazdów wodnych,
 • zwierzęta i rośliny wodne,
 • projekcje filmowe dotyczące oceanów i rzek.

W związku z ogłoszeniem przez Sejm RP roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły, odbył się również konkurs „Wiem wszystko o Wiśle”. Wygrał go Mateusz Terebecki z klasy IV TM, kolejne miejsca zajęły Izabela Sapieja z IV THM oraz Adrianna Stefańska z III TE.

Czytaj więcej: Światowy Dzień Wody w ZSZ LW

Gry edukacyjne do nauki geografii online

Klasa I

Dział „Zmiany na mapie politycznej świata"

Powstawanie państw

Enklawa-eksklawa (mapa)

Państwa świata – minimum przyzwoitości (mapa)

Najmłodsze państwa świata (mapa)

Dział „Ludność i urbanizacja"

Kolosy demograficzne (mapa)

Rozmieszczenie ludności (mapa)

Gęstość zaludnienia (mapa)

Mała gęstość zaludnienia (mapa)

Duża gęstość zaludnienia (mapa)

Odmiany człowieka

Kręgi kulturowe 1

Kręgi kulturowe 2

Kręgi kulturowe 3 (mapa)

Kręgi kulturowe 4

Typy fizjonomiczne miast (zdjęcia)

Typy fizjonomiczne wsi (zdjęcia)

Największe aglomeracje (mapa)

Ludność – powtórzenie 1

Ludność – powtórzenie 2

Ludność – powtórzenie 3

Ludność – powtórzenie 4

 

Dział „Globalna gospodarka"

Czynniki rozwoju rolnictwa

Uprawy – najwięksi producenci

Okręgi przemysłowe (mapa)

Źródła energii – zmiana znaczenia (wykres)

Źródła energii – zróżnicowanie w państwach (wykres)

Okręgi przemysłu high-tech (mapa)

Miejsca atrakcyjne turystycznie (mapa)

Miejsca atrakcyjne turystycznie 2 (zdjęcia)

Miejsca atrakcyjne turystycznie 3 (zdjęcia)

Dział „Globalne problemy"

Dział „Relacje człowiek - środowisko"

Klasa II

Dział „Obraz Ziemi"

Odwzorowanie kartograficzne (zdjęcia)

Przedstawianie zjawisk na mapach

Dział „Atmosfera"

Warstwy atmosfery

Globalna cyrkulacja powietrza(schemat)

Wiatry lokalne

Chmury 1

Chmury 2 (zdjęcia)

Chmury 3 (zdjęcia)

Klimaty Ameryki (mapa)

Klimaty Azji i Afryki (mapa)

Klimaty Europy (mapa)

Klimatogramy 1 (zdjęcia)

Klimatogramy 2 (zdjęcia)

Dział „Hydrosfera"

Morza i zatoki (mapa)

Prądy morskie (mapa)

Rzeki (mapa) 

Najdłuższe rzeki Ameryki i Afryki

Najdłuższe rzeki Europy, Azji i Australii (mapa)

Sieć rzeczna

Jeziora (mapa)

Lodowce górskie

Lód na Ziemi (mapa)

Wody artezyjskie (schemat)

Wody podziemne (rysunek)

 

Dział „Litosfera – procesy endogeniczne"

Wnętrze Ziemi – budowa (rysunek)

Skorupa ziemska – budowa (rysunek)

Skały 1 (zdjęcia)

Skały 2 (zdjęcia)

Skały 3

Skały 4

Skały 5 – podział (schemat)

Złoża mineralne 1 (rysunek)

Złoża mineralne 2

Określanie wieku skał

Orogeneza alpejska (mapa)

Orogeneza hercyńska (mapa)

Orogeneza kaledońska ( mapa)

Orogenezy w Europie (mapa)

Intruzje magmowe (rysunki)

Produkty wulkaniczne (zdjęcia)

Wulkan – budowa (rysunek)

Najsilniejsze trzęsienia ziemi (mapa)

Góry (mapa)

Niziny (mapa)

Wyżyny (mapa)

Półwyspy i wyspy (mapa)

Rzeźba dna oceanicznego (rysunek)

Klasa III

Dział „Litosfera – procesy egzogeniczne"

Ruchy masowe (zdjęcia)

Kras 1(zdjęcia)

Kras 2 (rysunek)

Rzeźbotwórcza działalność rzeki (zdjęcia)

Pustynie (mapa)

Typy wybrzeży (zdjęcia)

Wybrzeża w Europie (mapa)

Procesy egzogeniczne – formy 1 (zdjęcia)

Procesy egzogeniczne – formy 2 (zdjęcia)

Procesy egzogeniczne – formy 3 (zdjęcia)

Procesy egzogeniczne – procesy 1 (zdjęcia)

Procesy egzogeniczne – procesy 2 (zdjęcia)

Procesy egzogeniczne – procesy 3 (zdjęcia)

Dział „Gleby. Biosfera”

Gleby – powstawanie i typy

Gleby świata (mapa)

Formacje roślinne (zdjęcia)

Endemity w krainach zoogeograficznych (zdjęcia)

Krainy zoogeograficzne (mapa)

Krajobrazy Ziemi (mapa)

Piętra roślinne w Tatrach (rysunek)

Dział „Przemiany polityczne i gospodarcze świata”

Powstawanie państw

Enklawa-eksklawa (mapa)

Państwa świata – minimum przyzwoitości (mapa)

Państwa świata

Najmłodsze państwa świata (mapa)

Terytoria zależne (mapa)

Państwa Europy powstałe po 1989 roku (mapa)

Wskaźniki i mierniki poziomu rozwoju społ.-gosp.

Dział „Ludność i urbanizacja"

Kolosy demograficzne (mapa)

Rozmieszczenie ludności (mapa)

Gęstość zaludnienia (mapa)

Mała gęstość zaludnienia (mapa)

Duża gęstość zaludnienia (mapa)

Odmiany człowieka

Języki świata (mapa)

Języki Europy (mapa)

Języki Europy 2

Języki Europy 3

Grupy językowe 1

Grupy językowe 2

Alfabety

Religie 1

Religie 2

Kręgi kulturowe 1

Kręgi kulturowe 2

Kręgi kulturowe 3 (mapa)

Kręgi kulturowe 4

Typy fizjonomiczne miast (zdjęcia)

Typy fizjonomiczne wsi (zdjęcia)

Największe aglomeracje (mapa)

Aglomeracje – typy i przykłady

Miasta Europy na 4 (mapa)

Miasta Europy na 6 (mapa)

Miasta świata na 4 (mapa)

Miasta Europy na 6 (mapa)

Dział „Rolnictwo”

Czynniki rozwoju rolnictwa

Typy rolnictwa

Regiony rolnicze 1(mapa)

Regiony rolnicze 2

Uprawy – najwięksi producenci

Uprawy – zboża (zdjęcia)

Uprawy zbóż – główni producenci

Chów zwierząt – główni producenci

Rybactwo

Rybactwo – mięczaki i skorupiaki (zdjęcia)

Gospodarka leśna

Dział „Przemysł"

Okręgi przemysłowe (mapa)

Zasoby naturalne Ziemi. Surowce mineralne

Surowce mineralne – główni producenci

Surowce energetyczne

Źródła energii – zmiana znaczenia (wykres)

Źródła energii – zróżnicowanie w państwach (wykres)

Okręgi przemysłu high-tech (mapa)

Klasa IV

Dział „Usługi”

Miejsca atrakcyjne turystycznie (mapa)

Miejsca atrakcyjne turystycznie 2 (zdjęcia)

Miejsca atrakcyjne turystycznie 3 (zdjęcia)

Siedem nowych cudów świata (zdjęcia)

Siedem nowych cudów świata (mapa)

Zabytki Europy 1 (zdjęcia)

Dział „Człowiek w przestrzeni przyrodniczej"

Parki narodowe na świecie (mapa)

Dział „Środowisko przyrodnicze Polski"

Jeziora w Polsce (mapa)

Typy genetyczne jezior w Polsce 1

Typy genetyczne jezior w Polsce 2

Piętra roślinne w Tatrach (wykres)

Najwyższe szczyty pasm górskich w Polsce

Dział „Ludność Polski. Urbanizacja w Polsce."

Podział administracyjny Polski (mapa)

Miasta Polski powyżej 100 tys. (mapa)

Ludność Polski w liczbach 1

Ludność Polski w liczbach 2

Miasta na prawach powiatu

Miasta Śląska na prawach powiatu

 

 

 

 

Geografia w Planetarium

Klasy II TE i II THM pojechały 9 listopada 2016 r. na dwie lekcje geografii do olsztyńskiego Planetarium.

Dzięki projekcji dydaktycznej p.t. „Ruchy Ziemi i ich następstwa” uczniowie mogli obserwować na kopule Planetarium ruchy gwiazd i Słońca w różnych porach roku na różnych szerokościach geograficznych. Prowadzący tłumaczył również zależność oświetlenia Ziemi i występowania pór roku od położenia naszej planety na orbicie wokół Słońca, komentując wirującą przed oczami animację.

Wycieczka do Planetarium, fot. Katarzyna Pękala

Druga lekcja to film w technice fulldome p.t. „Nasz Wszechświat”, czyli podróż po Układzie Słonecznym, zawierająca obrazy planet i innych obiektów kosmicznych, a potem skok w dalsze krańce Drogi Mlecznej i rzut oka w nieskończoną przestrzeń i pędzące przez nią galaktyki. Ten olbrzymi, dynamiczny obraz Wszechświata powoduje prawdziwy zachwyt i zawroty głowy.

Film poprzedziła prezentacja gwiazdozbiorów nocnego nieba nad Warmią w czterech porach roku.

Nawet najciekawsze lekcje w pracowni nie zastąpią niezwykłych pokazów, jakie oferuje Planetarium.

Katarzyna Pękala

Wycieczka do zoo - kolaże

 Paulina i pyton - mili i spokojni, dopóki ich ktoś nie zdenerwuje.
Sylwia i niedźwiedź brunatny - w diecie niewybredni.
Kinga i dinozaur - gatunki wymarłe.
Magda i lama - żarłoczni i plujący czasami na innych.
Dominika i wielbłąd - mało piją.
Sandra i słoń indyjski - dają się łatwo oswoić.

Marta i zebra - w czarno-białych strojach.
Kamil i tygrys - robią co chcą i nie dbają o publiczność.
K.Pękala i takin - najaktywniejsi rankiem i w deszczowe dni.
Małgosia i hipopotam - podobieństwo trudne do określenia.
Ela i foka - leniwe.
Weronika i osioł - bez komentarza.

Kuba i żubr - z reguły spokojni, lecz czasem...
Ania i wielbłąd.

Joomla templates by a4joomla. Copyright © Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim